Actuació impulsada pel Servei Public d’Ocupació de Catalunya